Slik blir du i 7 skritt til herre over tiden din (23)

_______


Utnytte kraften i målene (E)

4.Trinn: Formuler årsmål (3)

Formuler målene ”smart”

For de fleste mennesker faller det vanskelig å formulere mål, som tilbyr de en veiledning for hverdagen. Tross dette er det slett ikke vanskelig – med SMART-formelen: spesifik, målbar, aksjonsorientert, realistisk, terminbestemmende.

_________

Se forøvrig artikkelen om din personlige lykkedagbok !

____________

Se boken “ Bumerang prinsippet – mer tid til lykkeav Lothar J. Seiwert som koster 220 kr. Den kan bestilles hos Simplify eller ved å sende en e-post.På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort :-)

bum150

Les mer i boken “Bumerang prinsippet – mer tid til lykke” av Lothar J. Seiwert

_____________

Copyright © 2009-2011 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share