Hva hindrer deg personlig fra å være konsentrert?

Hva er det som hindrer deg å alltid være konsentrert når det er nødvendig?

Hvor ligger de kritisk punktene som du spesielt må jobbe med?

Og hvor ligger dine styrker som du kan bygge på?

Følgende øvelse hjelper deg til å finne svaret på disse spørsmålene. De vil gi deg bevis slik at du kan få et klart bilde av dine personlige konsentrasjonsblokader. 

Reflekter intensivt over minst fem situasjoner der du ikke eller under vanskeligheter kunne konsentere deg og skriv hver situasjon ned  i en eller flere konsentrasjonshindringer.

 

Konsentrasjonshindringer

 • Kilder med forstyrrelser eller distraheringer fra mine omgivelser
  __________________________________________________
  __________________________________________________
  __________________________________________________
  __________________________________________________
  __________________________________________________
  __________________________________________________

 

 • Helsemessige problemer, gal ernæring og mangel på søvn
  __________________________________________________
  __________________________________________________
  __________________________________________________
  __________________________________________________
  __________________________________________________
  __________________________________________________

 

 • Mangel på interesse
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________

 

 • Overbelastning og galt nivå på krav
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________

 

 • Manglende systematikk og målorientering
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________

 

 • Mangel på selvdisiplin
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________

 

 • Negativ grunninnstilling
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________

 

 • Manglende indre balanse
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________

 

 • Mangel på målrettet trening
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________
  _________________________________________________

Fra boken «Einfach besser konzentrieren» av Eberhard Heuel

 

Del på bloggen

Bookmark and Share