Tips for å konsentrere seg(B)

I dagens samfunn hvor det er mye snakk om multitasking vil vi anbefalle å konsentrere seg om en og en ting. Se i denne sammenhengen også artikkelen «Multitasking er å kaste bort tiden».

Her er noen praktiske råd for å forbli konsentrert «om en sak» av gangen fortsettelse fra A

  • Gjør oppgaven mer sofistikert. Manglende interesse for en sak som vi bearbeider eller gjør ferdig, fører til at du svekker konsentrasjonsevnen.

 

  • La deg ikke presse. Ofte blir konsentrasjonen din svekket av eksterne «krefter» – telefonen ringer, leder presser på for å få en oppgave ferdig, en kollega vil ha råd etc. Men ingen tvinger deg til å ta telefoner der og da, du kan besvare den senere. Du selv kontrollerer hvordan du reagerer på forstyrrelser.

 

  • Unngå overbelastninger.  Hvor mye har du bestemt deg for å gjøre i løpet av dagen og hvor mye får du virkelig gjennomført? Jo større krav du stilles ovenfor og desto mer forskjellige de r, desto høyere er stresset som du opplever – eller som du utsetter deg selv for.

 

  • Skaff deg ergonometiske arbeidsbetingelser. Det er ytterst viktig at kroppen din trives og understøtter din prestasjonsevne og spesielt konsentrasjonen din. Derfor er innretningen på arbeidsplassen din spesiell viktig og avgjørende for at u føler deg vel.

 

  • Slapp av i kropp og sjel. Når du er nervøs og anspent, når du er urolig i ditt indre mangler også den sentrale forutsetningen for fokusert handling. Når du derimot er avslappet og i likevekt kan du mobilsere alle dine energireserver og oppnå ditt fulle prestasjonspotensiale.

 

  • Sett prioriteringer. For effektivt å nytte ditt konsentrasjonspotensial må du sette prioriteringer i løpet av dagen. hvilke oppgaver er av større betydning å få løst enn andre.

 

  • Sørg for nok søvn. Det er forskjellig fra menneske til menneske hvor mye søvn det trenger. Men det gjelder for alle, at mangel på søvn og søvnforstyrrelser fører til at prestasjonsnivået synker, dvs. prestasjonskurven går nedover.

 

  • Konsentrer deg om dine styrker. Gir du deg selv virkelig sjansen til å arbeide konsentrert? Eller sier du ofte til deg selv, at du alltid har vært litt åndfraværende? Start med å bygge på dine styrker på en positiv måte.

 

  • Vurder deg selv regelmessig. Vår evne til konsentrasjon berører kjernespørsmålet om vår personlige utvikling. Lever du i en tilstand av indre harmoni, er dui i fred med deg selv? Reflekter over spørsmålene: «Hvor står jeg», «Hvor vil jeg». Det er viktig fra tid til annen å definere målene sine på nytt.

 

  • Ha orden rundt deg. For noen er det selvsagt å ha orden rundt seg. Hvis du ikke tilhører disse menneskene, bør du bruke litt av energien din til å skape orden rundt deg. Det vil hjelpe på konsentrasjonen.

Fra boken «Einfach besser konzentrieren» av Eberhard Heuel

 

Del på bloggen

Bookmark and Share