Tips for å konsentrere seg(A)

I dagens samfunn hvor det er mye snakk om multitasking vil vi anbefalle å konsentrere seg om en og en ting. Se i denne sammenhengen også artikkelen «Multitasking er å kaste bort tiden».

Ofte ønsker vi å konsentrere oss bedre, men på grunn av alle inntrykkene vi er eksponert for, har konsentrasjonsvanskeligheter nesten blitt til en folkesykdom.

Her er noen praktiske råd for å forbli konsentrert «om en sak» av gangen.

 • Begynn med å iakta deg selv. Hvordan reagerer du i forskjellige situasjoner?

 

 • Konsentrer deg kun om en sak av gangen. Alt for mange praktiserer «multitasking» – de gjør flere forskjellige ting til samme tid.

 

 • Følg din biorytme. Når er du mest opplagt i løpet av dagen? Gjennomfør på disse tidspunktene de vanskligste oppgavene. Når er du mest trett?

 

 • Skap deg en «glassklokke». Larm og uro i dine nære omgivelser er dødsstøtet mht. din oppmerksomhet. Å jobbe «under en glassklokke» betyr: Ikke å slippe inn noe som kan forstyrre konsentrasjonen din.

 

 • Fokuser tankene dine. Før du begnner med en oppgave, bør du lene deg avslappet tilbake og finne indre ro. Slipp tankene på andre oppgaver og fokuser på den oppgaven du skal løse.

 

 • Lag en plan. Konsentrasjon betyr kun å fokusere på en oppgave og konsekvent gjøre den ferdig. Her hjelper det med en skriftlig plan, der du prioriterer mengden oppgaver etter A, B, C prinsippet. Du bruker både en dagsplan, ukeplan, månedsplan og årsplan.
  Hva ønsker jeg å gjøre når og i hvilken rekkefølge?

 

 • Skjerp sansene dine. Vær fem sanser bearbeiderkontinuerlig våre inntrykk, selv om vi ikke alltid er bevisst dette. Det vil si hvis du f.eks. ønsker å lytte oppmerksomt, må øret være ditt sentrale sanseorgan. Hvis du leser en vanskelig tekst må dt være øynene. Du må målrettet trene sanseorganene.

 

 •  Tren hukommelsen din. Jo bedre lagringssystemet i hjernen din er organisert, desto bedre fungerer informasjonsforvaltningen, desto lettere og raskere arbeider du konsentrert.

 

 • Skap motivasjonsintensiver. Hvis du interesserer deg for en oppgave, har du som oftest ikke vanskeligheter med nødvendig konsentrasjon. Skap større motivasjon for å handle ved å fokusere på nytten og gevinsten ved å realisere en oppgave.

 

 • Gi deg selv et spark bak. Appetitten kommer når du spiser. Også din interesse for en oppgave utvikler seg først når du føler deg trygg på en oppgave og dukker dypere ned i den.

Fra boken «einfach besser konzentrieren» av Eberhard Heuel

 

Del på bloggen

Bookmark and Share