100 års målene – Hva vil vi med de neste 100 år?

 

 

La deg lede av dem som søker sannhet,
men hold deg langt unna dem som hevder
å ha funnet den.

 

Neste generasjon demokrati – Rapport fra et samfunnseksperiment

100-årsmålene handler like mye om metode som om innhold. prosjektet kan sees som et eksperiment med systematisk bruk av dialog, langsiktig tidsperspektiv og fokus på mål – med eller uten tradisjonelle kanaler.

Idealismen i det norske folk er økende, engasjementet i samfunnsspørsmål er økende, vi samles igjen til møter, til dialog og debatt. Noe er i ferd med å skje – i vår kollektive bevissthet.

Mens kommunismen kollapset for 20 år siden, har grådighetskulturensompreger samfunnet de siste decennier ført til kollaps i finansmarkedene. Den snevre egeninteressen har avslørt seg selv, uavhengig av idelogiene bak.

Den 20 århundres samfunnideologier og rådende idealer var alle knyttet til en enkel materialisme som førte til grov utnyttelse av naturen. Vi har forstyrret balansen i naturkreftene, nå er det planeten selv som taler til oss. De mange krisene som kan følge av klimaendringene ligger fortsatt et stykke inn i fremtiden, men folk flest forstår at uværet har bygget seg opp.

Verden er blitt liten, så liten at det som skjer på den andre siden av planeten påvirker oss direkte – i løpet av timer. Mennesker med en annen kultur enn vår egen lever like ved siden av oss.Det er i ferd mede å gå opp for oss at vi i løpet av en generasjon eller to må venne oss til å leve i et flerkulturelt samfunn – i vårt eget nabolag og på en ganske liten og overbefolket planet med rask stigende feber.

Samtidige er vi blitt lykkeligere. Siden 2004 har lykkekurvenmed antall mennesker som oppgir at de er lykkeligere, steget for første gang siden Norsk Monitor begynnte målingene i 1985. Forklaringen er at idealismen og samfunnsengasjementet er på vei opp samtidig som materialismen er på vei ned. Folk ble ikke lykkeligere med økt materiell levestandard så lenge kravene økte i samme tempo. Vi liker vår materielle velstand,men samtidig er vi i ferd med å oppdage at nok er nok. Det brer seg en erkjennelse av at vi må komme sammen og snakke om hvilken vei vi vil gå i årene som ligger foran oss.

De fleste av oss tror ikke at grådighet og beinhard konkurranse er det som skal til for å gi oss det gode liv, for å gi oss glede og trygghet. Tidevannet har snudd. Det norske folket er i ferd med å gjennomskue materialismen.

 

Det er et stort flertall i folket for å legge om samfunnets hovedretning fra å øke den materielle levestandarden til å øke livsgleden og livskvaliteten, samtidig som det materielle grunnlaget gjøres stabilt og bærekraftig.

 

Vi arver ikke Jorden fra våre
forfedre, vi låner den fra våre barn.

Charlotte Corner, Resurgence

 

Initiativet til 100-årsmålene ble tatt av enkeltpersoner og rettet til enkeltpersoner, i tillegg har 20 ideelle organisasjoner oppfordret sine medlemmer til å delta. Dialogen har funnet sted på prosjektets nettsted.

 

Her er noen av konklusjonene:

 

 • 65 % av befolkningen ønsker som mål at vi
  i dette hundreåret skal doble livsgleden i landet. Vi skal finne gode måter å måle dette på og effektive metoder for å fremme denne utviklingen.

 

 • 80% ønsker at vi skal bygge om til
  en stabil og varig kretsløpsøkonomi (med resirkulering og fornybar energi) som er robust mot klimaendringer og økonomiske svingninger.

 

 • 66 % er går inn for
  et visjonært, samlende og langsiktig lederskap, men bare 16 % anser det for realistisk.

 

 • 94 % er helt eller delvis enig i at
  politikere bør samle seg om å løse de store utfordringene vi står overfor fremfor å profilere egne partipolitiske saker.

 

Dugnaden kan summeres opp som i følgende konklusjon:

Det er et stort flertall i folket for å legge om samfunnets hovedretning fra å øke den materiele levestandarden til å øke livsglede og livskvalitet, samtidig som det materielle grunnlaget gjøres stabilt og bærekraftig. Men troen på de politiske lederne er i denne sammenheng liten.

 

Fra boken 100 års målene (Dag Andersen (red)

 

Del på bloggen

Bookmark and Share