Sjekkliste ved forberedelse til undervisning/instruksjon

 201-s

Deltakere

 • Antall
 • Bakgrunn
 • Forkunnskaper
 • Hvilke interesser, behov, og forutsetninger har deltakerne i forhold til emnet?
 • Eventuell behovsanalyse, forhåndsinformasjon

Målsetting

Hvilken :

 • effekt
 • resultat
 • forandring

ønskes etter gjennomføringen.

Aktiviteter

Hvilke :

 • aktiviteter
 • oppgaver
 • gruppearbeid
 • etc.

kan gjennomføres for å engasjere deltakerne og bruke deres ressurser.

Hvordan skape

 • variasjon
 • avveksling

Undervisningsmateriell

Hvilket :

 • arbeidsmateriell
 • modeller
 • illustrasjoner
 • plakater
 • bøker
 • transparenter
 • bilder
 • etc.

kan anskueliggjøre stoffet og lette

 • forståelse
 • innlæring

Hva må :

 • fremskaffes
 • Lages
 • kopieres

Gjennomføring

 1. Gjennomføring
 2. Motivasjon – betydning for deltakerne
 3. Målsetting
 4. Oversikt over innhold/arbeidsform
 5. Formidling av emnet, stoffet
 • Informasjon
 • Problemstilling
 • oppgaver/diskusjoner
 • sammenfatning

     6.  Oppsummering. Avslutning.

 

Oppfølging

Hva skal følges opp. Når. Hvem.

Husk informasjon til overordnet og andre.

Del på bloggen

Bookmark and Share

 

Reklame