Du høster som du sår.

Bildet tatt av PK Ubøe

Bildet tatt av PK Ubøe

Når du sår hvete, høster du hvete. Du kan ikke så hvete og høste mais og omvendt. Det er en universiell lov.
Når du  er vennlig mot andre, høster du som regel vennlighet. Når du er avvisende, høster du som regel avvisning. Når du er ergerlig, deprimert eller har engstelige tanker, da føler du deg ergerlig, deprimert eller engstelig. Vær derfor oppmerksom på hva du sår.

Del på bloggen

Bookmark and Share

Reklame