Kunsten å kritisere andre

 

Ta selvkritikk.  Gjør du samme feilen selv?  Da må du først ordne opp på hjemmebane før du kan tenke på å kritisere andre. Ellers vil ingen høre på deg.

Dobbeltsjekk dine motiver.  Spør deg selv:  Hvorfor ønsker jeg å kritisere? Er det bare fordi jeg er såret, hevngjerrig, misunnelig, ondskapsfull? Eller ønsker jeg virkelig å hjelpe? Vær pinlig nøye når du sjekker dine motiver.  Ærlighet på dette punktet kan tvinge deg til å legge alle planer om kritikk til side.

Gå direkte.  Ta saken opp med den du vil kritisere.  Hvis du i stedet kritiserer vedkommende overfor andre, er det all grunn til å kritisere deg  –  for baksnakkelse.

Gjør det i enerom.  Kom med kritikken mens dere er på tomannshånd, Hvis du synes dette er for vanskelig, så gjør det skriftlig.

Bruk positive spørsmål.  Du må forsikre deg om at kritikken er berettiget og den det gjelder må få gi sin framstilling av forholdet.  Negative eller ledende spørsmål må unngås.

Vær ærlig og objektiv.  Gi klart uttrykk for din ærlige og opprriktige innstilling og underbygg kritikken med objektive og saklige kjennsgjerninger.  Si sannheten for å hjelpe. Foreslå alternativer

  • «Dette synes jeg du skulle slutte med»
  • «Dette synes jeg du skulle begynne å gjøre»
  • «Dette tror jeg med fordel du kunne gjøre på denne måten»

Fra «Konstruktiv kritikk» av John W. Alexander

Del på bloggen

Bookmark and Share

Reklame