Spørsmål og spørsmålsteknikker II av V

 IMG_3589

 

Generelt

Her gir vi deg den kunnskap du trenger for å kunne stille effektive spørsmål. Vi tar for oss i en serie på fem innlegg følgende:

 

 21

Egenskaper ved gode spørsmål

De skal ha en hensikt

 • Det skal være meningsfylt at spørsmålet blir stillet
 • Det skal relatere seg til emnet som diskuteres

De skal være klare og konsise

 • Spørsmålene skal ordlegges i termer som tilhøreren forstår
 • Spørsmålene skal gi tilhøreren et godt bilde av det som ønskes, men skal ikke gi ham/henne svaret

De skal være relaterte til målsettingen

 • Spørsmålene må være planlagt for å hjelpe tilhøreren til målsetningen
 • Spørsmålene må følge den tankebanen du ønsker at elvene tilhørerne skal følge
 • Spørsmålene må vektlegge de forhold du ønsker tilhørerne skal fokusere  på

Utfordrende

 • Spørsmåene skal formuleres slik at tilhørerne må tenke
 • Spørsmål som ber om svar på hvordan, hvorfor, hvem, når, hvor eller hva – fører gjerne til detaljerte svar
 • Bruk ja eller nei-spørsmål bare der du ønsker faktiske svar eller når du planlegger å utvikle emnet videre -med flere spørsmål

Begrenset til et konsept (en idé)

 • Spørsmålet må presentere bare en idé om gangen
 • Dobbelte spørsmål er gjerne:
 • Forvirrende
 • Vanskelige å vurdere
 • Blir aldri fullt ut besvart
 • Fører lett til at en går av sporet

Rettet til hele gruppen på en gang

 • Spørsmålet må få alle til å tenke
 • Din øyenkontakt må være på hele gruppen, istedenfor på den tilhøreren du tenker deg skal svare

Tilfeldig fordelt

 • Du må ikke spørre hver tilhører i en bestemt rekkefølge
 • Da vet tilhørerne når de vil bli stilt et spørsmål og kobler ut til det spørsmålet kommer
 • Under en diskusjon må trenerendu sørge for at samtalen, og særlig da din del av samtalen, omfatter alle tilhørerne

Hva vil dette føre til

 • Det vil holde på tilhørerne oppmerksomhet
 • Hjelpe deg å vurdere hvor tilhørerne er

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Reklame