Ditt liv har en hensikt

Kra16_250

Du er ikke her for å fylle opp et tomrom eller å spille en statistrolle i en film.

Vær klar over at ingen ting ville vært som det er hvis du ikke hadde eksistrt. Hvert sted som du har vært på, hvert menneske som du har snakket med ville uten deg som person vært annerledes.

vi er forbundet med hverandre og beslutningen og dette blotte eksistensen til mennesker i våre omgivelser innfluerer på oss.

Undersøkelser av eldre mennesker viser, at et menneske  først og fremst er lykkelig hvis det kan si, at livet hadde en mening og at det har vært til nytte. Uten en klar definert hensikt lever syv av ti mennesker med en ubehagelig følelse. Er denne henskten til stede, er tilnæmet syv av ti tilfreds med livet sitt.

Del på bloggen

Bookmark and Share

Reklame