Spørsmål og spørsmålsteknikker III av V

 IMG_3641

 

Generelt

Her gir vi deg den kunnskap du trenger for å kunne stille effektive spørsmål. Vi tar for oss i en serie på fem innlegg følgende:

 

 

21

De fem spørsmåltypene

«Husker du» spørsmål

Brukes til å gjenkalle spesielle fakta eller prosedyrer.

 • I begynnelsen for å sikre at tilhørne har fakta som er nødvendige før du fortsetter
 • I begynnelsen av oppsummeringen for å kontrollere deres kunnskaper og hovedpunktene i fremføringen

Husker du-spørsmål brukes i hovedsaken for å teste kunnskapene om spesifikke fakta

 • De er lette å stille
 • De er lette å vurdere
 • Kan være nyttige når det gjelder å bringe frem gjenkjennelse
 • De tester ikke en tilhørerens muligheter til å analysere en situasjon

Eksempler

 • Hvilke er stegene i et prosjekt?
 • Hvilke er de 7 egenskapene ved et godt spørsmål? 

Sammenligningsspørsmål

Sammenligne kjent informasjon med ny informasjon.

En bro når det gjelder å bevege seg fra det kjente til det ukjente.

Hjelper deg med å overføre ny informasjon hvis en har noe å bygge på.

 • Når du gjerne vil finne ut om tilhørerne kan bruke kunnskap de allerede har til å oppleve sammenligninger eller forskjeller mellom situasjoner eller produkter, med andre ord – kan de analysere en situasjon?

Meningsspørsmål

Dette er spørsmål som ber om tilhørerens meninger og hans/hennes idéer om et emne.

Meget nyttige når det gjelder å avdekke ­misforståelser / missoppfattninger.

Du må korrigere med en gang

 • Meget nyttige når det gjelder å avdekke holdninger om emne, om deres arbeid, om deres interesser
 • Kan brukes til å bedømme hvordan de vil anvende informasjonen på jobben
 • Spørsmål som har til hensikt å gi tilhørerne en sjanse til å bruke ny informasjon til å løse et problem

Eksempel:

 • Hvordan vil du definere produktivitet?
 • Hvordan vil du bruke den informasjon du har fått her i denne timen når du kommer tilbake til jobben din?

Sak og problemspørsmål

 • Spørsmål som er laget for å gi eleven mulighet til åanvende ny informasjon på å løse et problem.

Problemet må være relevant til de tilhørerne vil finne på jobben.

All nødvendig informasjon må være inkludert slik at en kan finne et svar.

De må være planlagt på forhånd.

Denne typen spørsmål er svært ofte skrevet som en øvelse

Eksempel:

 • Når du tenker på de 18 adferdene vi akkurat har snakket om, hvordan ville du da opptre i en angreps-/forsvarssituasjon?

Retoriske spørsmål

 • Et spørsmål som ikke nødvendigvis forlanger et svar eller som tilhøreren ser som et spørsmål som forlanger et svar.

Denne typen spørsmål stiller gjerne du og besvarer det også.

 • Du  kan falle i denne feilen når du har vanskeligheter med å få svar. Du hopper inn å besvarer dine egne spørsmål.

De er nyttige når det gjelder å forsterke et poeng.

Eksempel:

«Bruker du slegge når du skal knekke en nøtt?» – Naturligvis ikke.

Du vil ikke avslå en lønnsøkning, ville du? 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Reklame