Å leve her og nå

 IMG_3576

 
Å leve her og nå, er nøkkelen til et aktivt liv, fordi det bare er i nået at vi kan gjøre noe. Bare nå, i dette øyeblikket kan vi være aktive. Vi kan kanskje også i morgen, men kanskje ikke. Og når vi bare sier at vi i morgen er aktive, vil vi aldri være det. Det eneste øyeblikk er derfor det som  akkurat  er nå.  
 

 Å leve meningsfullt

De som klarer å leve her og nå kan finne ekte mening. Da er vi virkelig fullstendig til stede her og nå, i oss selv, i hele vårt vesen. Tenk på de verdifulle og minneverdige øyeblikkene av lykke, der du var helt i pakt med deg selv. Hvilke øyeblikk var disse?
 

Tid er en illusjon, virkelig er kun øyeblikker her og nå

Tid er noe underlig. Vi finner det mye enklere å leve i den tiden som ikke er der enn i den reelle sanne tiden. Et eksempel: De fleste mennesker lever etter klokken. Ved å stadig se på klokken, er vi tidsmessig alltid et annet sted: ”Om fem minutter kommer bussen . I ettermiddag må jeg ubetinget snakke med Tom. Fredag må jeg å bestille reisen. Neste uke kommer min søster på besøk …» Vi er mentalt overalt, unntatt i oss selv. Det vannvittige er, at vi slett ikke kan vite om det finnes noe senere eller  i morgen for oss. Alt som  er virkelig og ekte er øyeblikket der vi akkurat befinner oss.

Å leve i dag vil ikke si å glemme morgendagen

Dette utsagnet kan kanskje virke provoserende. Du kommer med innvendinger som «Vel jeg må jo planlegge. Jeg må tjene penger slik at jeg kan leve i morgen. Jeg må også ha mål». Dette er helt korrekt. Å leve i her og nå vil jo ikke si, at du fullstendig skal glemme morgendagen.  Som alltid ligger sannheten midt i mellom. 
 
Det handler om bevissthet

Det det egentlig går om, er å være bevisst på å være til stede her og nå – uansett hvor du er og hva du enn gjør. Når du spiser, spiser du. Når du løper, så løper du. Når du har smerter, så har du smerter. Og når du er lykkelig, er du lykkelig. Etter dette prinsippet, kan vi ta imot alt som hender oss. Vi sier «ja» til det vi opplever. Idet vi sier ja er vi fullstendig til stede her og nå. Deretter kan vi bestemme oss for hva vi skal gjøre.  

Identifisere muligheter  

«Jeg ønsker meg ro og fred til å forandre de ting jeg kan endre på  og godta de tingene jeg ikke kan forandre på og visdommen til å skille det ene fra det andre.»
Ukjent,
 
For å oppnå dette, må vi være fullt og helt  til stede i nåværende situasjon. Kun da er det mulig for oss å se hva vi kan gjøre og hva vi ikke kan gjøre. Å leve i «her og nå» er en filosofisk tilnærming, men det handler om hele ditt praktiske liv. f.eks dreier det seg om:

  • Å glede seg av hele sitt hjerte når du har en grunn til det.
  • Å elske uten reservasjon når du har funnet den rette.
  • Å le av full hals når det er noe morsomt.
  • Å føle sorg når du må si farvel.
  • Å være fokusert på oppgaven når du har en oppgave du må gjøre.
  • Å hjelpe en annen når du kan det.
  • Å gripe sjansen i øyeblikket når de dukker opp.
  • etc.

Interesannte bøker til temaet

Thich Nhat Hahn – Øyeblikkets under
Eckhardt Tolle – Det er nå du lever
Eckhardt Tolle – Lev her og nå
Mihaly Csikszentmihaly – Flow
Mihaly Csikszentmihaly – Find Flow

Del på bloggen

Bookmark and Share
Reklame