Spørsmål og spørsmålsteknikker V av V

 IMG_3643

 

Generelt

Her gir vi deg den kunnskap du trenger for å kunne stille effektive spørsmål.
Vi tar for oss i en serie på fem innlegg følgende:

 21

Spørsmålstyper du bør unngå

« I følgende sekvens ser vi på spørsmålstyper som ikke gir deg noe annet enn trøbbel.

Lure»spørsmål 

Denne typen spørsmål lurer tilhørerne til å gjøre feil.

Denne typen spørsmål blir vanligvis brukt av deg fordi du tror at det vil understreke viktigheten av stoffet.

Eksempel:    

Du utelater informasjon som er vital for en saksløsning.

Noe å tenke på (retorisk)

Hvorfor skal du ikke stille denne typen spørsmål?

Gjør tilhørerne mistenksomme på spørsmålene som stilles og på deg.

Hvis denne typen spørsmål blir stilt for ofte vil tilhørerne nekte å svare.

Hvordan ville du like å bli stilt spørsmål du ikke hadde forutsetning for å svare på eller å skulle løse et problem du ikke hadde forutsetning for å løse?

Irrelevante spørsmål

Spørsmål som ikke er relevante i forhold til målsetningen, av typen «hyggelig å vite» heller enn «nødvendig å vite».

Legg merke til

Kan skape forvirring hos tilhørerne om hva som er viktig.

Nødvendig informasjon kan bli uteglemt fordi mye tid blir brukt på irrelevante detaljer.

Ledende spørsmål 

Du stiller et spørsmål som foreslår det svaret du ønsker å høre.

Typiske innledninger på slike spørsmål er: «Ville ikke du si at …?» eller «Tror du ikke at…?»

Legg merke til     

Du tror du gjør en god jobb, men elevenetilhørerne lærer ikke noe.

Enkle spørsmål å bruke hvis du føler at du ikke får riktig respons fra tilhørerne.

Pumping

Dette er retur spørsmål som er gått vill. Du prøver å få respons fra en tilhører som enten ikke vet svaret eller som er uvillig til å svare.

Legg merke til:

Tilhøreren blir brydd, uvillig og åpenlyst fiendlig.

Gruppen har ofte lett for å sympatisere med den tilhører det gjelder

Tvetydige, vage spørsmå

Spørsmålene er tvetydige eller uklare

Er ofte forekommende når du prøver å improvisere sak og problemspørsmål.

Legg merke til:

Tilhørerne blir mistenksomme

Kan utløse krangel mellom tilhørne og deg selv hva som var ment.

  • Kaster bort tid for alle.

Del på bloggen

Bookmark and Share

Reklame