Spørsmål og spørsmålsteknikker I av V

 IMG_3578

 

Generelt

Her gir vi deg den kunnskap du trenger for å kunne stille effektive spørsmål. Vi tar for oss i en serie på fem innlegg følgende:

21

Hvorfor stille spørsmål?

1.     Å fange og å holde på interessen

 • å  begynne med en leksjon eller en diskusjon med et spørsmål fanger tilhørerens interesse.
 • Interessen kan vedlikeholdes med velfunderte tankevekkende spørsmål.

Legg merke til :

 • Legg merke til at spørsmål må stilles innenfor tilhørerens kunnskapsområde
 • Spørsmål må formuleres slik at tilhørerene kan trekke en konklusjon eller komme med en mening

2.     For å holde på interessen i en diskusjon

 • Spørsmål kan brukes for å få diskusjoner tilbake til temaet.
 • Spørsmål kan brukes til å belyse spørsmål i dybden.
 • Spørsmål kan brukes til å flytte diskusjonen inn på et nytt område.
 • Velfunderte spørsmål kan holde diskusjonen i gang og sikre at den blir en meningsfylt læreerfaring.

Legg merke til at hvis spørsmål ikke blir bruk effektivt:

 • Diskusjonen kan lett gli utenfor temaet
 • Temaet blir bare overfladisk behandlet
 • Bare en del av temaet blir behandlet

3.     For å evaluere og oppsummere 

 • Evaluering.  Sjekk hvor effektiv du har vært. Finn ut hvor tilhørerne er i forhold til målsettingen. Få tak i feilinformasjon så den kan korrigeres med en gang.
 • Oppsummere. Bruk spørsmål til å gå igjennom materialet slik at tilhørerne forteller til deg – ikke du til tilhørerne.

Legg merke til                       

 • Oppsummeringsspørsmål bør planlegges nøye på forhånd: Så blir ikke hovedpoengene borte. Så blir den logiske rekkefølgen 0k.

4.     For å fordele diskusjonen 

 • Jevn fordeling gir fullt engasjement fra tilhørerne
 • Fordeling hjelper til med å holde på tilhørerernes oppmerksomhet
 • Hjelper deg med vurdering slik at du har kontroll hele veien

Legg merke til:                      

 • Unngå å stille en haug med spørsmål til den dyktigste tilhøreren
 • Ikke tillat gruppesvar
 • Oppmuntre ekte deltakelse, ikke tving den frem

5.     For å bestemme holdninger hos tilhørerne

 • Den måten tilhørerne besvarer spørsmålene på (verbalt eller ikke verbalt) kan vise deg problemområder i emnet
 • Kan også vise at det er problemer mellom deg og tilhørerene
 • Det kan være grupper som ikke gir respons på visse spørsmålsteknikker. Måten de svarer på gir deg mulighet til å omformulere – å unngå problemer

6.     For å utvikle emnet

 • Spørsmål kan føre tilhøreren mot målsettingen på en logisk måte
 • Spørsmål kan fylle gapet mellom ett område og et annet, f.eks. områder som tilhøreren er fortrolig med kan sammenlignes med nye og ukjente områder

 

Del på bloggen

Bookmark and Share

Reklame