Spørsmål og spørsmålsteknikker I av V

 IMG_3578

 

Generelt

Her gir vi deg den kunnskap du trenger for å kunne stille effektive spørsmål. Vi tar for oss i en serie på fem innlegg følgende:

21

Hvorfor stille spørsmål?

1.     Å fange og å holde på interessen

 • å  begynne med en leksjon eller en diskusjon med et spørsmål fanger tilhørerens interesse.
 • Interessen kan vedlikeholdes med velfunderte tankevekkende spørsmål.

Legg merke til :

 • Legg merke til at spørsmål må stilles innenfor tilhørerens kunnskapsområde
 • Spørsmål må formuleres slik at tilhørerene kan trekke en konklusjon eller komme med en mening

2.     For å holde på interessen i en diskusjon

 • Spørsmål kan brukes for å få diskusjoner tilbake til temaet.
 • Spørsmål kan brukes til å belyse spørsmål i dybden.
 • Spørsmål kan brukes til å flytte diskusjonen inn på et nytt område.
 • Velfunderte spørsmål kan holde diskusjonen i gang og sikre at den blir en meningsfylt læreerfaring.

Legg merke til at hvis spørsmål ikke blir bruk effektivt:

 • Diskusjonen kan lett gli utenfor temaet
 • Temaet blir bare overfladisk behandlet
 • Bare en del av temaet blir behandlet

3.     For å evaluere og oppsummere 

 • Evaluering.  Sjekk hvor effektiv du har vært. Finn ut hvor tilhørerne er i forhold til målsettingen. Få tak i feilinformasjon så den kan korrigeres med en gang.
 • Oppsummere. Bruk spørsmål til å gå igjennom materialet slik at tilhørerne forteller til deg – ikke du til tilhørerne.

Legg merke til                       

 • Oppsummeringsspørsmål bør planlegges nøye på forhånd: Så blir ikke hovedpoengene borte. Så blir den logiske rekkefølgen 0k.

4.     For å fordele diskusjonen 

 • Jevn fordeling gir fullt engasjement fra tilhørerne
 • Fordeling hjelper til med å holde på tilhørerernes oppmerksomhet
 • Hjelper deg med vurdering slik at du har kontroll hele veien

Legg merke til:                      

 • Unngå å stille en haug med spørsmål til den dyktigste tilhøreren
 • Ikke tillat gruppesvar
 • Oppmuntre ekte deltakelse, ikke tving den frem

5.     For å bestemme holdninger hos tilhørerne

 • Den måten tilhørerne besvarer spørsmålene på (verbalt eller ikke verbalt) kan vise deg problemområder i emnet
 • Kan også vise at det er problemer mellom deg og tilhørerene
 • Det kan være grupper som ikke gir respons på visse spørsmålsteknikker. Måten de svarer på gir deg mulighet til å omformulere – å unngå problemer

6.     For å utvikle emnet

 • Spørsmål kan føre tilhøreren mot målsettingen på en logisk måte
 • Spørsmål kan fylle gapet mellom ett område og et annet, f.eks. områder som tilhøreren er fortrolig med kan sammenlignes med nye og ukjente områder

 

Del på bloggen

Bookmark and Share