Sjekkliste for utvikling av nye ideer

Kra16_250

 

Kan det gjøres større?

Legge til? Gjøre sterkere? Lengre? Tilføre ekstra verdi? m.fl.

Kan vi gjøre det mindre?

Kan noe trekkes fra? Mindre? Miniatyr? Lavere? Kortere? Lettere? Utelate? Gjøre strømlinjeformet? Oppdele?

Kan det arrangeres på en annen måte?

Annen rekkefølge? Annen lay-out? Bytte om årsak og virkning? Bytte om posistiv og negativ? Bytte om rollene? Bytte om stillingene?

Kan det gjøres annet bruk av det?

Nye måter i eksisterende utførelse? Nye bruksområder hvis modifisert?

Kan noe etterlignes?

Hva annet ligner det på? Har noe lignende skjedd tidligere? Hva kan jeg kopiere? Hvem bør jeg etterligne?

Kan det forandres?

Hvordan kan vi forandre det til det bedre? Kan vi endre fremstillingsprosessen? Kan vi forandre farve, bevegelse, lyd, lukt, smak, form? Andre forandringer?

Hva kan vi sette i stedet?

Kan vi skifte det ut med noe annet? Andre prosesser? Andre steder? Annen drivkraft? Annen metode? Annen tid?

Kan det gjøres omvendt?

Kan vi dreie det rundt? Hvorfor ikke snu det opp ned? Kan vi bytte om utside og innside? Kan vi se saken fra en annen synsvinkel?

Kan det kombineres?

Hva med en blanding, en legering, et sortiment? Kan vi kombinere delene, fomålet eller ideene?

Del på bloggen

Bookmark and Share

Reklame