Min motivasjon

 Kra12_250

 

Hva påvirker min motivasjon?

Fortid

 • Erfaringer
 • Verdigrunnlaget
 • Sannheter

Nåtid

 • Ytre focus
 • Fysisk holdning
 • Det jeg sier til meg selv
 • Forestillingsbilder

Fremtid

 • Behag
 • Ubehag

For å oppnå en så positiv sinnstilstand som mulig, er jeg avhengig av en viss harmoni i de ovennevnte hovedgruppene.

Fortidstenkning

Erfaringer
Hvilke oppgaver jeg knytter positive eller negative følelser til.
Dersom jeg skal bli mer motivert må jeg forandre de følelser jeg knytter opp til oppgaven

Verdigrunnlaget
Graden av mitt behov for f.eks. annerkjennelse, trygghet, frihet, oppmerksomhet ærlighet vil påvirke hva jeg liker å gjøre eller ikke gjøre

Sannheter
Det jeg ”tror” jeg mestrer i en gitt situasjon
dvs. mange ”usannheter” er bygget opp inne i hodet mitt om at det og det ”klarer jeg ikke”

Nåtidstenkning

 

Ytre fokus
Det jeg til enhver tide r opptatt av utenfor sansene mine. Utefor sansene skjer det både positive og negative ting.

Det jeg konsentrerer meg om vil være det jeg opplever. Dette vil senere utgjøre min erfaring. Avhengig av hvor positiv  jeg klarer å se på en gitt situasjon vil i stor grad avgjøre hvor mye situasjonen påvirker meg senere.

Fysisk holdning
Den til enhver tid fysiske holdningen vil påvirke sinnntilstanden og motivasjonsnivået..

Hva jeg sier til meg selv
Det jeg sier til meg selv vil umiddelbart i det øyeblikket jeg sier det, sende signaler til hjernen. Dvs. assosier poitivt.

Forestillingsbilder
Mine forestillingsbilder vil påvirke sinnstilstanden. Hva jeg forestiller meg og på hvilken måte jeg forestiller meg ting på vil også påvirke.

Fremtidstenkning 

Behag
De fantasiforestillinger som jeg har om fremtiden  vil påvirke flere ting. Det vil påvirke om jeg tør å sette igang med en gitt oppgave. Det påvirker sinnstilstanden som igjen vil påvirke om jeg tar beslutningen om å sette i gang. Det vil påvirke om jeg har lyst til å gjøre oppgaven eller handlingen.

Ubehag
Dersom jeg assosierer ubehag med å sette igang med en gitt oppgave så vil sannsynligheten for at jeg setter igang reduseres.

Selvoppfyllende profeti – Forestillinger

Selvoppfyllende profeti gjør seg gjeldende når jeg gruer meg til noe: Jo mer jeg gruer meg, desto mer effektivt legger jeg forholdene til rette for å oppleve det jeg frykter.

Hvis jeg bruker tiden på å forestille meg hvordan jeg lykkes med en handling vil utfallet bli positivt.
Dersom jeg fokuserer på alle de  tingene jeg mestrer, hvordan jeg for mitt indre forestiller meg at utfallet av handlingen blir en trium, øker sannsynligheten for at dette i virkligheten går i oppfyllelse. En må tro at en kan.

Hva jeg sier til meg selv 

Still spørsmål ved dine egne utsagn når du fokuserer på det negative ved en oppgave.

 • Hvor typisk er det å feile på denne måten?
 • Har jeg aldri fått det til?
 • Går det aldri bra når jeg prøver 
 • Fikk jeg ikke til noe ting?
 • Spesikt, hva gikk galt?
 • Hva kan jeg lære av dette?

Av alt jeg foretar meg, har jeg en forhåndsoppfatning om utfallet. Hvor vidt jeg klarer å påvirke oppfatningene i en positiv retning, vil avgjøre resultatene jeg produserer.

 ”For å oppnå en forbedring på et område  er jeg nødt til å foreta en forandring.”

Tiltak

Det er i beslutningsøyeblikket at utviklingen skjer

 • Jeg skal bli flinkere til å rose og oppmuntre mennesker jeg har rundt meg.
 • Jeg vil bevisst lete etter positive ting som skjer utenfor sansene våre
 • Jeg spør meg selv om hvilket behag som vil oppstå etter at jeg har utført en oppgave som jeg har hatt en tendens til å utsette.
 • Jeg innser at en tusenmilsmarsj starter med et skritt.
 • Jeg har ikke problemer, men utfordringer.
 • Jeg skal være flink til å omgi meg med ting som er motiverende.
 • Jeg vil rose meg selv når jeg gjør noe bra – uavhengig av om andre gjør det.
 • Jeg skal se på kritikk som en hjelp for å nå mine målsettinger.
 • Når jeg er demotivert – skal jeg ha en fysisk holdning som om jeg var motivert.(rett meg opp, pust dypt, gå som jeg er motivert, stå som om jeg er motivert)
 • Jeg vil stille meg selv positive egenspørsmål. Hva er det som er bra med livet mitt akkurat nå?
 • Jeg forestiller meg positive bilder i fremtiden.
 • Jeg tar aksjoner for å løse problemstillinger
 • Jeg minner meg selv stadig om positive ting som har skjedd meg
 • Jeg unngår å unnskylde meg pga. omgivelsene. Jeg tar aksjon istedenfor å bortforklare.

Del på bloggen

Bookmark and Share

 

Reklame