Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (19)

Valnesfjord helsesport 01

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

På leting etter en ny tidkultur (19)

»Den som lar tiden gli ut av hånden,
lar livet sitt gli ut av hånden;
den som holder tiden sin i hånden,
holder livet sitt i hånden.«

Alan Lakein

Det er viktig, at vi gjør noe for vår lykke,

men minst like viktig er det

ikke å stå i veien for vår egen lykke.

TimeShift – forandringer i tidsstyringen (12)

 Teksten stammer fra Ann McGee-Cooper, Dallas/Texas og har blitt bearbeidet av Lothar J. Seiwert.

Monokronisk eller polykronisk – Hvilken type er du? (1)

Individuell tidsstyring manifesterer seg fremfor alt i hvordan vi omgås tiden vår:

Hvis du lever eksakt iht. klokken, planlegger på forhånd og holder deg til disse planene, da er du en monokronisk tidsstyrer. Det er typisk for venstrehjerne orienterte mennesker. Klokken er din eneste målestokk, og en god tidsstyrer gjør alt raskt og til rett tid.

  • Høyrehjerne orienterte mennesker er snarere en polykronik tidsstyrer. Deres hverdag blir vesentlig bestemt av faktorer som intuisjon og emosjoner som ikke er mulig å planlegge.

Monokroniske mennesker

befatter seg bare med en sak,

konsentrerer seg om sitt
arbeid,

tar tidsfrister alvorlig (datoer, terminer),
er lite kontekst-orientert og trenger informasjoner,
engasjerer seg i første linje for arbeidet sitt,
holder seg samvittighetsfullt til planer,
ønsker ikke å forstyrre andre; respekter privat-livet og tar hensyn,

har stor respekt for privat eiendom, låner sjeldent bort noe,
er vant til kortsiktige relasjoner.

Polykroniske mennesker

gjør mange saker samtidig,

blir raskt distrahert og lar seg lett avbryte,
betrakter tidsfrister som mål som en tilstreber og – hvis mulig oppfyller

er sterkt kontekst-orientert og har allerede informa-sjoner,

engasjerer seg for mennesker og mellom-menneskelige relasjoner,

endrer ofte og uten problemer planer,,

mennesker som de har en nær relasjon til, er viktigere enn eget privatliv,
låner og låner ofte og gjerne bort,
tenderer til å bygge opp livslange relasjoner.

_____

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Reklame