Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (27)

IMG_4081

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

På leting etter en ny tidkultur (27)

»Den som lar tiden gli ut av hånden,
lar livet sitt gli ut av hånden;
den som holder tiden sin i hånden,
holder livet sitt i hånden.«

Alan Lakein

Det er viktig, at vi gjør noe for vår lykke,

men minst like viktig er det

ikke å stå i veien for vår egen lykke.

 TimeShift – forandringer i tidsstyringen (20)

Teksten stammer fra Ann McGee-Cooper, Dallas/Texas og har blitt bearbeidet av Lothar J. Seiwert.

Veier til fleksibel tidsstyring (3)

Hvis du er en typisk høyrehjerneorientert, divergent menneske, kan du prøve så ofte du vil å følge reglene til den klassiske tids-styringen – du vil aldri lykkes. Ikke fordi du ikke forstår reglene, men fordi det ikke vil lykkes deg å bruke disse konsekvent. Og det er det avgjørende punktet!

Den klassiske tidsstyringen bygger på konvergent tenkning – laget av konvergente mennesker for konvergente mennesker. Hos disse fungerer alt dette også storartet. Disse reglene klinger også meget løfterike for det typisk divergente menneske, men passer imidlertid ikke til dennes tanke- og atferdsmønster. Personen er dermed nødvendigvis forutbestemt til å mislykkes.

Eller omvendt: Skulle tidsstyring bestemmes ved hjelp av divergente kriterier, ville de være fullstendig ubrukbare for venstrehjerneorienterte, konvergente mennesker.

53

Det er nå en gang slik, at de klassiske tidsstyringsreglene ganske enkelt passer på noen, men ikke andre. Det vil ikke si, at reglene er riktige eller gale. Det betyr bare, at vi trenger fleksible regler, som er en gevinst for alle. Men hvordan kunne så slike regler se ut?

Regel 3: En kalender – men for alle terminer

En kalender eller en organisator må du ha! Selv om dette tipset høres banalt ut og ved første øyekast kun bringer noe for konvergente tidsstyrere.

Kalendere tilbyr mange alternativer: Planlegging for dagen, uken eller måneden. De finnes i lommeformat, i DIN-A5 størrelse, som bord- og veggkalender. Ingen ønsker er for store mht. farger, material og utforming – egentlig et eldorado for divergente mennesker! Dessverre kan de ofte ikke bestemme seg: Helst vil de kjøpe alt, for å prøve ut med hvilken de trives best. Av den grunn besitter en divergent tidsstyrer minst tre organisatorer og benytter også alle samtidig. Noen ganger tar han/hun med den i lommeformat og bærer den med seg, andre ganger foretrekkes notisboken, og på kontoret brukes vegg- eller bordkalender. Men fordi etterarbeid neglisjeres, er sjansene meget dårlige, for at alle terminer også virkelig skal få oppmerksomhet, og dobbeltreservering  er forprogrammert. Ut ifra frustrasjon blir alle kalendere til slutt en eller annen gang lagt i en skuff.

57

Suksesskriteriet for divergente tidsstyrere kan altså bare lyde:

Enkelt!

  • Mye visualisering!
  • Forbli fleksibel!
  • Ha det gøy!

Ann McGee-Cooper: »Jeg kjøper meg bare organisatorer, som umiddelbart taler til mine sanser. Inne i denne har jeg alltid en liten blokk med post-it- lapper, trefargede tekstmarkører og noen fargede klebepunkter. Når jeg underveis må avtale en termin, går jeg frem på følgende måte: Enten ringer jeg kontoret for å forsikre meg om, at denne terminen er ledig, eller jeg skriver den foreløpige terminen på en post-it-lapp og merker den med et rødt klebepunkt. Det signaliserer for meg, at jeg må klarlegge denne terminen og bekrefte den.«

Praksis-tips Bring farge inn i kalenderen din: Tekstmarkører kan også hjelpe deg til å omgås tiden din mer realistisk:

  • Markér eksterne terminer med gult, for å tydeliggjøre, at du også må planlegge reisetiden. Slik ser du med en gang, om du løper en fare, med stadig å være underveis og dermed får for liten tid til oppgaver som haster på kontoret og for familien din.
  • Forpliktelser, som krever mye forberedelser, bør du markere rødt. Det signaliserer: »Pass på, jeg trenger mye tid for å planlegge, foreta tester og forberede meg tilstrekkelig!«
  • Oransje står for forberedelser, som punktlig må gjennom-føres, men som ikke krever spesielle forberedelser.
  • Alt det som bringer deg glede, bør du markere grønt. Det er viktig, at kalenderen din viser mange grønne highlights: Bare når du tar deg tid til moro og livsglede, blir du på sikt dyktig på prestasjoner!

Nøkkelen til virkelig suksess med tidsstyring ligger i det faktum, at du planlegger tid for deg selv og din egen livsglede og tar disse terminene like så alvorlige som de forretnings-messige forpliktelsene.

_______

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Reklame