Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (21)

IMG_4092

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

På leting etter en ny tidkultur (21)

»Den som lar tiden gli ut av hånden,
lar livet sitt gli ut av hånden;
den som holder tiden sin i hånden,
holder livet sitt i hånden.«

Alan Lakein

Det er viktig, at vi gjør noe for vår lykke,

men minst like viktig er det

ikke å stå i veien for vår egen lykke.

TimeShift – forandringer i tidsstyringen (13)

Teksten stammer fra Ann McGee-Cooper, Dallas/Texas og har blitt bearbeidet av Lothar J. Seiwert.

Monokronisk eller polykronisk – Hvilken type er du? (3)

Individuell tidsstyring manifesterer seg fremfor alt i hvordan vi omgås tiden vår:

 • Hvis du lever eksakt iht. klokken, planlegger på forhånd og holder deg til disse planene, da er du en monokronisk tidsstyrerDet er typisk for venstrehjerne orienterte mennesker. Klokken er din eneste målestokk, og en god tidsstyrer gjør alt raskt og til rett tid.
 • Høyrehjerne orienterte mennesker er snarere en polykronik tidsstyrerDeres hverdag blir vesentlig bestemt av faktorer som intuisjon og emosjoner som ikke er mulig å planlegge.

Eksempler på polykroniske ansvarligheter

Aktiva og passiva for monokronisk og polykronisk
tidsinnsats

Monokronisk aktiva 

 • gjelder som god tidsstyrer
 • effisient og målorientert
 • setter prioriteter
 • beregnelig og til å stole på
 • holder terminer og avtaler
 • spesielt egnet for opp-gaver med strenge tids-frister
Monokronisk passiva 

 • blir dirigert av klokken sin og konsentrerer seg så mye på tiden, at han/hun for-sømmer andre saker
 • har lite til offers for saker og situasjoner som ikke er konkret målbart som motivasjon eller mellommenneskelige relasjoner
Polykronisk aktiva 

 • menneskeorientert og hjelpsom
 • gjelder som sensibel og intuitiv
 • god i teamoppbygging
 • en innlevelsesdyktig leder
 • spesielt egnet for opp-gaver på kreative områder

 

Polykronisk passiva 

 • kan ikke realistisk vurdere tiden
 • har problemer med å holde terminer og avtaler
 • fremtrer lite effisient og målorientert

 

Ann McGee-Cooper: »Da jeg intensiverte arbeidet mitt med en venstrehjerne- orientert forretningspartner, oppdaget jeg noe forunderlig: Saker som jeg på typisk vis ›aldri hadde tid til (arkivering, papirkram og grundig etterarbeid-else), skaffet ikke min forretningspartner noen vanskeligheter. Han derimot kjempet for å finne tid til å svare på telefoner, utvikle nye produkter eller seminarideer og knytte nye forretningsforbindelser.

49

Raskt ble vi klar over at vi forsømte saker som ikke passet til vår rådende tanke- og arbeidsstil. Siden passer vi bevisst på å fylle en viss tid med aktiviteter som egentlig ikke passer oss. Dermed har vi mer enn fordoblet vår produktivitet og arbeidsglede.«

_____

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Reklame