Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (35)

IMG_0704

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

På leting etter en ny tidkultur (35)

»Den som lar tiden gli ut av hånden,
lar livet sitt gli ut av hånden;
den som holder tiden sin i hånden,
holder livet sitt i hånden.«

Alan Lakein

Det er viktig, at vi gjør noe for vår lykke,

men minst like viktig er det

ikke å stå i veien for vår egen lykke.

Helhetlig tids– og livsstyring: Work-life-balance (3)

»Om noe er gift eller botemiddel.

bestemmes alene av dosen.«

Hippokrates

Din personlige livs-balanse (2)

 

72

Nøkkelen til suksess ligger i balansen mellom alle fire livsområdene, worklife-balance

Nossrat Peseschkian betoner i sin forskning i psykosomatisk, altså den helsemessige vekselvirkningen mellom psyke, kropp og den sosiale omverdenen, nødvendigheten av å vie alle fire områdene nok tid og oppmerksomhet. Bare slik kan man tidlig nok forebygge fysiske og psykiske sykdommer. For Peseschkian er resultatet en klar rangordning av de fire områdene i de vestlige industrinasjoner:

 

Rang 1: Arbeid.  Høyt engasjement på arbeidsplassen, utpreget ansvarsbevissthet for oppgaver en har tatt på seg og ønsket, om å utvikle seg videre yrkesmessig, krever en intensiv vektlegging på prestasjonsområdet.

Ingen eller urealistisk planlegging, uklare prioriteter, ineffektiv arbeidsmetodikk, terminpress og dårlig samvittighet pga. oppgaver som har blitt liggende fører til, at man heller ikke enkelt kan slappe av etter arbeidets slutt.

Resultatet er tidsstress: Problemer og saker som ikke er gjort, blir tatt med hjem og gjør det nesten umulig å nyte fritiden. Under dette lider naturligvis de øvrige tre livsområdene.

Rang 2: Helse.  Helse er for mange mennesker ikke noe tema. Først når vi blir syke, merker vi hvor viktig helsen er. Stadig flere mennesker bruker derfor en stor del av tiden sin – som oftest av tvang – til å pleie eller å gjenopprette helsen sin. Imidlertid altfor ofte under premissen av å kunne prestere mer i yrket.

Rang 3: Kontakter.  I vårt prestasjonssamfunn blir det bare liten tid til familie og partnerskap og pleie av vennskap. Yrkesmessige forpliktelser, også etter arbeidslutt og den andre PCen for hjemmebruk, alt dette gnager på tidskapitalen for våre sosiale kontakter.

Stadig flere mennesker er imidlertid bevisst på den truende faren av fremmedgjøring og isolasjon og går målrettet over, til intensivt å pleie sosiale kontakter.

Rang 4: Spørsmålet om hensikt. Mange mennesker tror, at vi gir for liten plass til spørsmålet etter verdiene, som gir livet vårt mening, og målene, som vi forfølger. Derfor vier de stadig mer tid til å beskjeftige seg med verdispørsmål og fremtiden. 

Det foregår en verdiforvandling i samfunnet vårt: Et liv med hensikt, tid for seg selv og familien blir stadig viktigere.  Istedenfor å tilstrebe en ekstra fremhevelse av et område, tilstrebes en balanse og harmoni mellom alle fire områdene.

Vi har hver dag bare et ytterst begrenset antall med timer til rådighet. For å forbli i balanse krever enhver utvidelse av et område, innskrenkning på ett annet, men i det minste en bedre utnyttelse av vår kostbare tidskapital.

Helhetlig tidsstyring hjelper deg, til å utnytte tiden din bedre og holde livet ditt i balanse. 

_______

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Reklame