Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verden (34)

IMG_0704

____

”Hvis du alltid gjør
det du alltid har gjort
vil du alltid få
det som du alltid har fått“

Abraham Lincoln

70aNY

På leting etter en ny tidkultur (34)

»Den som lar tiden gli ut av hånden,
lar livet sitt gli ut av hånden;
den som holder tiden sin i hånden,
holder livet sitt i hånden.«

Alan Lakein

Det er viktig, at vi gjør noe for vår lykke,

men minst like viktig er det

ikke å stå i veien for vår egen lykke.

Helhetlig tids– og livsstyring: Work-life-balance (2)

»Om noe er gift eller botemiddel.

bestemmes alene av dosen.«

Hippokrates

Din personlige livs-balanse

La oss anta at summen av alle fire livsområder er 100 prosent. Betrakt din nåværende livssituasjon. Men ikke betrakt din ønskede situasjon, men din virkelige situasjon:

  • Hvor mange prosent av din aktive tid, energi og oppmerk-somhet, altså din tid når du er »våken« (ca. en tredjedel »søvn« tas ikke hensyn til), bruker du på området arbeid og prestasjon?
  • Hvor mange prosent investerer du i din kropp og helse?
  • Hvor mange prosent reserverer du for familie og kontakter?
  • Hvor mange prosent reserverer du for hensikt- og fremtidsorienterte spørsmål?

Del de 100 prosentene muligst spontant og raskt på de fire om-rådene. Jo lengre du tenker og overveier, desto mer urealistisk blir resultatet!

72

Hvordan er resultatet for din livsbalanse XE «Livsbalanse»
? På området arbeid/prestasjon er resultatet ofte verdier omkring 50, 60 eller 70 prosent, ofte til og med mer. Derimot blir det under rubrikken hensikt kun nevnt bare 5, 10 eller 15 prosent – hvis overhodet. Vi lever nemlig ikke i et hensikts-, men i et prestasjonssamfunn.

Da de fleste av oss er yrkesaktive, faller verdiene tilsvarende høyt i prestasjonsområdet. Disse rent kvantitative forskjellene er ved første blikk altså helt normalt. Man kan ikke løse balanseproblematikken rent aritmetisk, etter formellen »100 delt på antall livsområder er lik fire like deler på 25 prosent«.

Men hvis det først er en sterk ubalanse på et eller to livsområder, så virker disse nødvendigvis inn på de andre områdene:

  • For mye på området arbeid/prestasjon kan føre til psyko-somatiske forstyrrelser på området helse, til konflikter i familien og i vennekretser eller til og med en krise mht. hensikten med livet.
  • Konsekvensene av en ensidig fokusering på kropp og ytelse viser seg hos mange sportsstjerner, som stadig er skadet, som forsømmer privatlivet og en eller annen gang ikke ser hensikten i denne blindveien av ufrihet.
  • Likeså ender den som ene og alene søker etter livets hensikt og permanent befinner seg på bevissthetsutvidelsestur. Høyst sannsynlig i en mørk blindvei eller hos en dubiøs sekt.

Den personlige velbehagsbalansen med henblikk på de fire livsområdene blir høyst forskjellig interpretert, og det nemlig i subjektiv tidskvalitet. En time konsertbesøk om kvelden flyr utrolig fort og er en nytelse, mens å fylle ut underlag for den »godt likte« selvangivelsen helt enkelt ikke synes å ta slutt.

Nøkkelen til suksess ligger i balansen mellom alle fire livsområdene, worklife-balance

_______

nar150

Fra boken: «Når du har det travelt, gå langsomt» av L.J.Seiwert

_______

Copyright © 2009-2014 SIMPLIFY

Del på bloggen

Bookmark and Share

____

BØKER TIL SALGS

Du kan kjøpe bøkene direkte fra nettstedet Simplify eller sende en e-mail til Jan Vig eller post Simplify med bestillingen og de nødvendige kontaktdata. På den måten støtter du også opp om bloggen og det arbeidet som blir gjort. MERK: Du får 40% rabatt på ny ordinær pris på bøkene ved å kjøpe de direkte fra meg.

simpl150

Simplify Your Life. Denne boken har solgt i mer enn 2 millioner eksemplarer. Last ned informasjon her. Ordinær pris: 268 NOK. Din pris 160 NOK.

__________

bal150 Balance Your life – Kunsten å¨lede seg selvLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK

____________

nar150 Når du har det travelt, gå langsomt – Mer tid i en raskere verdenLast ned informasjon her. Ordinær pris: 200 NOK. Din pris: 120 NOK.

______

30min150 SimplifyGuiden – 30 minutter for din Work-Life-BalanceLast ned informasjon her. Ordinær pris: 90 NOK. Din pris 50 NOK

_____

bum150 Bumerang prinsippet mer tid til lykkeLast ned informasjon her. Ordinær pris: 280 NOK. Din pris 170 NOK

Reklame